Esittely

Kirjassa esitellään käytännönläheisesti yleisimmät Java-ohjelmoinnissa käytetyt teknologiat ja työvälineet. Teoksessa käsitellään mm. Eclipsen (WTP), Subversion versionhallintajärjestelmän ja monitasoarkkitehtuurin tehokäyttö. Esimerkit ovat Web 2.0:n maailmasta kuten "blogi 30 minuutissa" ja "chat 15 minuutissa". Uudistettuun laitokseen on lisätty mm. laajennettu Webohjelmointi -osuus sekä Regex-lauseiden käyttö.

Kirjan ydinajatuksena on helpottaa siirtymistä opiskelusta työelämään keskeisimpien käytännön menetelmien ja välineiden oppimisen myötä.

Yritysmaailmassa harvoin käytetyt Javateknologiat kuten Appletit ja Swing on jätetty kokonaan käsittelemättä, jotta taataan työelämän tarpeiden oppiminen. Olio-ohjelmointi esitellään "Objects First"-lähestymistavalla ja ohjelmistokehityksessä noudetaan Agile Methods -periaatteita. Kirja sisältää myös testausautomaation läpikäynnin sekä Websovellusten testaamisen ja ohjelmallisen käytön.

Kirjoittajat ovat kirjoittaneet aiemmin Tuloksellinen Java-ohjelmointi -kirjan, johon tämä teos perustuu. Teos on julkaistu elokuussa 2009.

Mallivastauksia lisätty lukuun 12.

Päivitetty 3.11.2010 / Jukka Harju